Hvorfor soder mit glas til?

Tilbage til ‘FAQ’ »


Der kan være flere årsager til at dit glas soder til. Normalt vil tilsodede glas ikke have noget med din ovn at gøre! Hvis dit træ ikke er tørt nok (maksimalt 18 % fugtighed), vil forbrændingstemperaturen være for lav. Træet ulmer i stedet for at brænde, og det resulterer omgående i tilsodede glas.

En anden årsag kan være, at du tænder op med for store trækævler. Hvis kævlerne er for store, afgiver de for megen gas/tjære, inden temperaturen kommer op på et niveau, hvor disse stoffer brændes lige så hurtigt som de frigives.

Dette kombineret med et koldt glas resulterer i, at glasset soder til.

Endelig kan det tænkes, at din skorsten ikke fungerer korrekt. Hvis det rigtige træk ikke er tilstede i skorstenen, kan forbrændingen ikke forløbe optimalt, så risikerer du, at der aflejres sod på glasset.

En sidste mulighed er, at du har skruet for meget ned for forbrændingsluften. Hvis brændeovnen ikke får luft nok, ulmer brændet væk ved for lav temperatur, og dette giver sod på glasset.