Hvor tit skal man tømme brændkammeret for aske?

Tilbage til ‘FAQ’ »


Man bør tilse mængden i askeskuffen regelmæssigt, da lufttilførslen til brændkammeret i mange henseender kommer herigennem.

Aske skal opbevares i en ikke brændbar beholder indtil den er tilstrækkeligt afkølet.

Husk bålet brænder bedst med et underlag af aske.

Bortskaffelse af asken sker i dagrenovationen eller strøes ud i haven som gødning.